GEMAK GIDA ENDÜSTRİ MAKİNALARI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÇEREZ POLİTİKASI

 

İşbu çerez politikamız, gizlilik, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarının bir parçası olarak çerezlerin kullanımı ve bunlara ilişkin yapabileceğiniz seçimler hakkında bilgi sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.  Bu Çerez Politikası (kısaca “Politika” olarak anılacaktır); Gemak Gıda Endüstri Makinaları ve Ticaret AŞ (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından yürütülen internet sitelerini kapsamakta olup, çerez kullanımına ilişkin açıklamalar içermektedir.

 

 • Veri Sorumlusu 

 

Gemak Gıda Endüstri Makinaları ve Ticaret AŞ, ……… (kısaca “Site” olarak anılacaktır) üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Şirket iletişim bilgileri:

 

Gemak Gıda Endüstri Makinaları ve Ticaret AŞ

Adres : Alcı OSB Mahallesi 2032 Cad. No: 1 / 1 SİNCAN / ANKARA

Telefon : +90 (312) 394 77 94  

Fax : +90 (312) 394-7795

Mail Adresi : gemak@gemak.com.tr 

  kvkk@gemak.com.tr

  KEP ADRESİ YAZILABİLİR

 • Çerez nedir? 

 

Çerezler, teknik anlamda bir internet sitesi ziyaret edildiğinde, ziyaret edilen internet sitesi operatörleri tarafından kullanıcıların internete eriştiği telefon, bilgisayar, tablet vb. cihazlara yerleştirilen ve düşük boyutlu metin dosyaları olup, HTTP(S)3 (Hiper Metin Transferi Protokolü) talebinin bir parçası olarak aktarılmaktadır. Başka bir anlatımla çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin, internete eriştiğiniz cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgilerin daha sonraki ziyaretlerinizde tercihlerinizin hatırlanması için kullanılmasını olanaklı hale getirmektedir. Nitekim çerezler, genel olarak size daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş hizmet sağlamak ve Siteyi geliştirmemize yardımcı olması amacıyla kullanılıyor olup; bu çerezler sayesinde aşağıdaki hedefler gerçekleştirilebilmektedir:

 • Sunucuların Siteye giriş yaptıktan sonra sizi ve tercihlerinizi tanıması
 • Sitenin alan adı altındaki platformlarda trafiğini analiz etmek
 • İnternet sitesinin geliştirilebilmesi adına, ziyaretçi sayısını ve kitlesini analiz etmek
 • Tercih etmeniz halinde, reklamlar için hedeflenen kitleye erişilerek sizin kendi ilgi alanlarınıza uygun reklam ve içerikleri görmenizi sağlamak
 • Tercih etmeniz halinde sosyal medya özellikleri sağlamak

 • Çerezlerin Türleri ve Kullanım Amaçları Nelerdir?

 

Belirtildiği üzere, en verimli şekilde faydalanabilmeniz için, Site üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmakta olup,  kullanılan çerezin türüne göre veri işleme amaçları değişmektedir. Bu kapsamda, internet sitemizde kullanılan çerezin türüne göre Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” amaçlarıyla veya açık rızanızın bulunması halinde veri işlenmekte olup, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. 

 • Taraflarına Göre:

 

Birinci Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan tarayıcınızın adres çubuğunda gösterilen ve gemak.com.tr tarafından yerleştirilmektedir.

 

Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü taraf çerezler, Şirket ile işbirliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

 • Sürelerine Göre:

 

Oturum Çerezleri: Geçici çerez veya kısa süreli çerez olarak da adlandırılan oturum çerezleri, internet sitesindeki oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. İnternet tarayıcısını kapatmanız veya oturumu sona erdirmeniz halinde oturum çerezleri de silinmektedir.

 

Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler, tarafınızca çerezin silinmesine veya çerez için öngörülen saklama süresinin sona ermesine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. İnternet tarayıcısının kapatılması ile silinmemekle birlikte, tarafınızca silinene veya saklama süresinin sonunda kendiliğinden silinene kadar sabit diskinizde kalmaktadır. 

 • Kullanım amaçlarına göre:

 

Zorunlu Çerezler: Zorunlu çerezler, Siteyi ziyaretiniz sırasında cihazınıza yerleştirilen ve Sitenin düzgün şekilde çalışması için kullanımı gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (Gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

 

Reklam ve Pazarlama Çerezleri: Reklam ve pazarlama çerezleri Site aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

 

İşlevsel Çerezler: Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak, kişiselleştirme ve etkin kullanımın sağlanması amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kişisel bilgilerinizi içerebilmektedir. Yalnızca iletişimin elektronik haberleşme şebekesi üzerinden sağlanması amacıyla kullanılması veya hizmet almak için açıkça talep ettiğiniz bilgi toplum hizmetleri için kesinlikle gerekli olması halinde açık rızanız gerekli olmaksızın; Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir. Belirtilen haller dışında, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rıza hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. 

 

Performans – Analitik Çerezler: İstatistik çerezleri olarak da bilinen performans – analitik çerezler, Siteyi ziyaret eden kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu çerezler, sitenin iyileştirilmesine yardımcı olmak, tekil ziyaretçilerin sayısını tahmin etmek, bir internet sayfasına götüren en önemli arama motoru anahtar kelimelerini tespit etmek veya internet sitesinde gezinme durumunu izlemek için kullanılabilmektedir. Kullanıcı davranışlarının anonim hale getirilmesi ile elde edilen performans çerezlerinin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında,  Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rıza hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. 

 

Çerezin İsmi Çerezin Amacı Çerez Tipi Saklama Süresi

 

(Yukarıda verilen 3. şahıslara ait linkler aracılığıyla ulaşacağınız içeriklerin güvenilirliğine ilişkin Şirketin hukuki olarak sorumluluğu bulunmamaktadır.)

 • Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları 

 

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde hosting ve içerik yönetimi, pazarlama ajansları, sağladıkları hizmetler dolayısıyla gerekli olması halinde diğer üçüncü taraf sağlayıcılara, kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarabilmektedir. Ayrıca yukarıdaki tabloda belirtilen reklam ve pazarlama çerezleri ile analitik çerezler ve performans çerezlerine onay vermeniz halinde kişisel verileriniz; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak yurt dışında yerleşik üçüncü taraf altyapı sağlayıcıları aracılığıyla yurt dışındaki sunucularda işlenecektir. Bu kapsamda; tarafınıza ait kişisel veriler, açık rızanıza dayalı olarak, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılar tarafından işlenecektir. 

 • Çerezleri nasıl yönetebilir veya silebilirsiniz?

 

Çerezleri yönetmek amacıyla ekranınızda bulunan çerez yönetim panelindeki butonları kullanabileceğimiz gibi internet tarayıcınız aracılığıyla hali hazırda mevcut olan çerezleri silebilir ve tarayıcınızı çerezleri engelleyebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak uyarmak isteriz ki, tarayıcınızı çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde internet sitemizde yer alan bazı hizmetler gerektiği gibi çalışmayabilir.

Site alan adı altındaki platformlarda yer alan üçüncü şahısların çerezlerinden eğer imkân sunuyorlarsa ilgili üçüncü şahsın internet sitesini ziyaret ederek vazgeçebilirsiniz. Ancak buna ilişkin Şirket bir güvence sağlamamaktadır. 

 • KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Tüm talepleriniz için internet sayfamızda yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile Şirketimize iletebilirsiniz. Şirket tarafından KVKK’nın 11. maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır. Bu maddede anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir:

 • Kişisel verinizin Şirket tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin imzalı bir nüshasını Alcı OSB Mahallesi 2032 Cad. No: 1 / 1 SİNCAN / ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya başvuru formunu kvkk@gemak.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

 

Çerez politikamız, ileride yasal koşularda olacak değişiklik veya yeni çerez uygulamalarımız nedeni ile güncellenebilir. Bu nedenle iş bu politikayı belirli aralıklarla tekrar gözden geçirmenizi öneriyoruz. Şirket, çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Politikası’nı değiştirme hakkını saklı tutar.